loading

Sách, tuyển tập

Chỉ cần có mẹ / Lê Liên

Tác giả : Lê Liên

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 95 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786042120869

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3959/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3960/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3961/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2888/2019
(N 289)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2889/2019
(N 290)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top