loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Effective quality management in vietnamese higher education institutions / Phan Thị Kim Loan

Tác giả : Phan Thị Kim Loan

Nhà xuất bản : University of Melbourne

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Melbourne, Australia

Mô tả vật lý : xiv, 376 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục bậc cao -- Quản lý -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Quản lý -- Việt Nam. 3. Luận án -- Úc. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25546
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25547 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top