loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Gestaltung eines berufsausbildungskonzeptes und der ausbildungsstruktur fur ein modell der hochqualifizierten und professionellen berufsausbildung fur den beruf mediengestalter/in digital und print an berufsschulen in Vietnam / Nguyen Xuan Tra ; Betreuer/in : Manuela Niethammer, Peter Storz

Tác giả : Nguyen Xuan Tra ; Betreuer/in : Manuela Niethammer, Peter Storz

Nhà xuất bản : Technische Universität Dresden

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Dresden, Deutschland

Mô tả vật lý : vi, 231 tờ : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 686.23

Chủ đề : 1. In -- Thiết kế -- Dạy và học. 2. Luận án -- Đức. 3. Truyền thông số -- Thiết kế -- Dạy và học. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25544
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25545 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top