loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Well-posedness for set optimization problems involving set order relations / Pham Thi Vui ; advisor : Rabian Wangkeeree

Tác giả : Pham Thi Vui ; advisor : Rabian Wangkeeree

Nhà xuất bản : Naresuan University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Thailand

Mô tả vật lý : [10], 99 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 519.6

Chủ đề : 1. Luận án -- Thái Lan. 2. Tối ưu hóa toán học. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25542
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25543 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top