loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Assessment of the land use/land cover change in Trang Bang district, Vietnam using remote sensing data and GIS / Nguyễn Thị Bích Phượng ; supervisor : Liu Hong-Bin

Tác giả : Nguyễn Thị Bích Phượng ; supervisor : Liu Hong-Bin

Nhà xuất bản : Southwest University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Chongqing, China

Mô tả vật lý : xii, 111 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm

Số phân loại : 333.731309597

Chủ đề : 1. Che phủ đất -- Việt Nam -- Tây Ninh -- Viễn thám. 2. Hệ thống thông tin địa lý. 3. Luận án -- Trung Quốc. 4. Sử dụng đất -- Việt Nam -- Tây Ninh -- Viễn thám. 5. Tài nguyên thiên nhiên -- Việt Nam -- Tây Ninh -- Viễn thám. 6. Trảng Bàng (Tây Ninh, Việt Nam) -- Khía cạnh mội trường. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25538
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25539 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top