loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Impact of pre-simulation warm-up period length and other factors on meteorology model output / Nguyen Thi Huynh Tram ; supervisor : Young Sunwoo

Tác giả : Nguyen Thi Huynh Tram ; supervisor : Young Sunwoo

Nhà xuất bản : Konkuk University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Seoul, South Korea

Mô tả vật lý : xii, 142 tờ : minh họa ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 551.634

Chủ đề : 1. Dự báo thời tiết số. 2. Dự báo thời tiết -- Mô hình toán học. 3. Khí hậu học -- Mô hình toán học. 4. Khí tượng học -- Mô hình toán học. 5. Luận án -- Hàn Quốc. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25532
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25533 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top