loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Design, synthesis, and biological activities of novel isobutyrophenone derivatives / Tường Thị Mai Lương

Tác giả : Tường Thị Mai Lương

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Dương Lăng, Thiểm Tây, Trung Quốc

Mô tả vật lý : [9], 126 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 660.63

Chủ đề : 1. Isobutyrophenone. 2. Kỹ thuật hóa sinh. 3. Luận án -- Trung Quốc. 4. Polyrus picipes -- Dẫn xuất. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25530
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25531 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top