loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Эспериментальное ремоделирование негативно трансформированного фенотипа нейтрофильных гранулоцитов при хронических герпес-вирусных инфекциях / Nguyễn Thị Diệu Liên ; Научный руководитель : Нестерова Ирина Вадимовна

Tác giả : Nguyễn Thị Diệu Liên ; Научный руководитель : Нестерова Ирина Вадимовна

Nhà xuất bản : Российский университет дружбы народов

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 164 tờ : bảng, biểu đồ màu ; 30 cm

Số phân loại : 616.079

Chủ đề : 1. Bạch cầu trung tính. 2. Dị ứng. 3. Luận án -- Nga. 4. Miễn dịch học lâm sàng. 5. Phương pháp thực nghiệm. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25549
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25550 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top