loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Integrated genetic and metabolomic analysis of seed germination and seedling vigour in oilseed rape (Brassica napus L.) / Nguyễn Châu Thanh Tùng ; supervisors : Rod Snowdon, Wolfgang Friedt

Tác giả : Nguyễn Châu Thanh Tùng ; supervisors : Rod Snowdon, Wolfgang Friedt

Nhà xuất bản : Justus Liebig University of Giessen

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Giessen, Germany

Mô tả vật lý : 81 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 633.853

Chủ đề : 1. Cây cải dầu -- Phát triển. 2. Hạt cải dầu -- Phát triển. 3. Hạt -- Phát triển. 4. Luận án -- Đức. 5. Nẩy mầm. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25528
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25529 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top