loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nano-dimensional resonant optical coupling for quantitative optical biochemical assays / Trần Thị Như Hoa

Tác giả : Trần Thị Như Hoa

Nhà xuất bản : Gachon University

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Seongnam, Incheon, South Korea

Mô tả vật lý : xiii, 140 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.075

Chủ đề : 1. Cảm biến sinh học. 2. Luận án -- Hàn Quốc. 3. Máy dò quang. 4. Máy dò sợi quang. 5. Quang tử nano. 6. Xét nghiệm sinh học.. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25526
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25527 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top