loading

Luận án, luận văn

Perceptions of vietnamese teachers towards incorporating dialectical thinking : a transformational model of curriculum and pedagogy / Bùi Thị Ngọc Linh

Tác giả : Bùi Thị Ngọc Linh

Nhà xuất bản : University of Newcastle

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Callagan, NSW, Australia

Mô tả vật lý : xii, 375 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 371.1009597

Chủ đề : 1. Giáo viên -- Chương trình giảng dạy -- Việt Nam. 2. Giáo viên -- Dạy và học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Úc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25524
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top