loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu cố định vi khuẩn cố định đạm trong hạt Polyter và ứng dụng trên cây dâu tây / Nguyễn Thùy Quý Tú

Tác giả : Nguyễn Thùy Quý Tú

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách Khoa

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [12], 97, [97] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 634.7589

Chủ đề : 1. Biopolymer. 2. Dâu tây -- Tác động của Nitơ. 3. Hấp thụ. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Ni tơ -- Cố định. 6. Polymer. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 3 LA 25521
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25522 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top