loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Triết lý "Lakei - Kamei" trong cộng đồng người Chăm ở Nam Trung Bộ / Trần Nguyên Khoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Nguyên Việt

Tác giả : Trần Nguyên Khoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Nguyên Việt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [5], 186, [66] tờ : bảng, tranh ảnh màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.899

Chủ đề : 1. Âm dương -- Triết học. 2. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Đời sống xã hội và tập quán -- Việt Nam. 3. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Triết học -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25518
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25519 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top