loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Kết hợp phân tích tĩnh và kiểm tra động trong việc xây dựng đô thị luồng điều khiển phục vụ phân tích mã nhị phân / Nguyễn Minh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Quản Thành Thơ

Tác giả : Nguyễn Minh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Quản Thành Thơ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách Khoa

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 155, [62] tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.3

Chủ đề : 1. Chương trình máy tính. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Lưu đồ. 4. Phân tích kết hợp. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25515
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25516 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top