loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tổng hợp La0,6Sr0,4CO0,2Fe0,8O3 (LSCF 6428) làm catot cho pin nhiên liệu oxyt rắn / Trần Thị Ngọc Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Mạnh Thắng, Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Tác giả : Trần Thị Ngọc Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Mạnh Thắng, Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách Khoa

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 115 tờ, [51] tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.312429

Chủ đề : 1. Âm cực. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Pin nhiên liệu oxit rắn. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25509
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25510 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top