loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các lớp chức năng trong pin mặt trời màng mỏng a-Si:H / Phạm Hoài Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quang Trung, Trương Quang Nghĩa

Tác giả : Phạm Hoài Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quang Trung, Trương Quang Nghĩa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxx, 166 tờ, [39] tr. : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.31244

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Màng mỏng. 3. Pin mặt trời. 4. Pin mặt trời silicon. 5. Pin quang điện. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25503
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25504 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top