loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm của tiếng Việt thế kỷ XII qua cứ liệu từ điển Annam - Lusitan - Latinh / Bùi Thị Minh Thùy ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Trung Hoa

Tác giả : Bùi Thị Minh Thùy ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Trung Hoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [211] tr. : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 495.92207

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tiếng Việt -- Nghiên cứu -- Thế kỷ 12. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25499
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25501 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top