loading

Sách, tuyển tập

Getting work done : prioritize your work, be more efficient, take control of your time

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Năm xuất bản : [2014]

Nơi xuất bản : Boston, Massachusetts

Mô tả vật lý : viii, 108 tr. ; 18 cm

ISBN : 9781625275431

Số phân loại : 650.11

Chủ đề : 1. Hiệu suất. 2. Kỷ luật. 3. Năng suất lao động. 4. Quản lý thời gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I AF 11246
(NV 1221)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top