loading

Sách, tuyển tập

Miền thơ ấu / Vũ Như Hiên

Tác giả : Vũ Như Hiên

Nhà xuất bản : Nxb. Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : 298 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786048433932

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2448/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top