loading

Sách, tuyển tập

Người là tháng tư của thế gian / Thanh La Phiến Tử ; TMT dịch

Tác giả : Thanh La Phiến Tử ; TMT dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 295 tr. : tranh ảnh màu ; 23 cm

ISBN : 9786042123921

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2980/2019
(VH 1871/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2981/2019
(VH 1892)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top