loading

Luận án, luận văn

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử DdSe và CdSe-ZnS nhằm ứng dụng trong cảm biến sinh học / Võ Thị Ngọc Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Lâm Quang Vinh, Dương Ái Phương

Tác giả : Võ Thị Ngọc Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Lâm Quang Vinh, Dương Ái Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 610.284

Chủ đề : 1. Cadmium selenide -- Tóm tắt. 2. Cảm biến sinh học -- Tóm tắt. 3. Chấm lượng tử -- Tóm tắt. 4. Kỹ thuật protein -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25451
Phục vụ đọc tại chỗ
Top