loading

Luận án, luận văn

Tổng hợp hạt nano kim loại vàng có kiểm soát kích thước và hình dạng / Nguyễn Thị Nhật Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Phương Phong

Tác giả : Nguyễn Thị Nhật Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Phương Phong

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 620.18922

Chủ đề : 1. Hạt nano kim loại -- Tóm tắt. 2. Hạt nano -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Vàng -- Tóm tắt. 5. Vật liệu cấu trúc nano -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25445
Phục vụ đọc tại chỗ
Top