loading

Luận án, luận văn

Hiệu ứng giao thoa điện tử và thông tin cấu trúc phân tử trong phổ sóng điều hòa bậc cao / Lê Thị Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Tác giả : Lê Thị Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ, biểu đồ (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 530.443

Chủ đề : 1. Cấu trúc phân tử -- Tóm tắt. 2. Giao thoa điện tử -- Tóm tắt. 3. Laser plasma -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Sóng hài (Sóng điện) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25433
Phục vụ đọc tại chỗ
Top