loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Modelle der Gestaltung des Unterrichts nach dem Konzept des handlungsorientierten Unterrichts für die Ausbildung von technischen beruflichen Lehrer /-innen in Vietnam / Diệp Phương Chi

Tác giả : Diệp Phương Chi

Nhà xuất bản : Technische Universität Dresden

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Dresden, Deutschland, Germany

Mô tả vật lý : 365 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 370.11309597

Chủ đề : 1. Giáo viên dạy nghề -- Đào tạo -- Việt Nam. 2. Giáo viên giáo dục kỹ thuật -- Đào tạo -- Việt Nam. 3. Luận án -- Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25497
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25498 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top