loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Lighten up: Using artificial light to improve the capture efficiency of fishing gears / Nguyễn Quốc Khánh

Tác giả : Nguyễn Quốc Khánh

Nhà xuất bản : Memorial University of Newfoundland

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Newfoundland and Labrador, Canada

Mô tả vật lý : xvi, 253 tr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.725386

Chủ đề : 1. Công nghiệp cua tuyết -- Canada. 2. Cua tuyết đánh bắt -- Ảnh hưởng của ánh sáng lên -- Canada. 3. Cua tuyết -- Canada. 4. Luận án -- Canada. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25494
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25495 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top