loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Epidemiological studies on Vibrio parahaemolyticus in the Mekong Delta of Vietnam / Trần Thị Hồng Tơ

Tác giả : Trần Thị Hồng Tơ

Nhà xuất bản : Tokyo University of Agriculture and Technology

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Tokyo, Japan

Mô tả vật lý : 78 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.92

Chủ đề : 1. Hải sản -- Ô nhiễm. 2. Luận án -- Nhật Bản. 3. Ngộ độc hải sản. 4. Ngộ độc thực phẩm -- Nguyên nhân. 5. Nhiễm Vibrio. 6. Vibrio parahaemolyticus.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25489
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25490 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top