loading

Luận án, luận văn

Разработка сорбентов из нетрадиционного сырья для очистки сточных вод / Phạm Thành Minh ; Научный руководитель : Лебедева Ольга Евгеньевна

Tác giả : Phạm Thành Minh ; Научный руководитель : Лебедева Ольга Евгеньевна

Nhà xuất bản : Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Белгород

Mô tả vật lý : 125 tờ : bảng ; 30 cm

Số phân loại : 660.2945

Chủ đề : 1. Hóa keo. 2. Hóa keo -- Ứng dụng công nghiệp. 3. Luận án -- Nga. 4. Nguyên liệu thô. 5. Xử lý nước thải.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25487
Phục vụ đọc tại chỗ
Top