loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Developing PCK for an explicit nature of science for Vietnamese university students in physics teacher education / Đỗ Thị Phương Thảo

Tác giả : Đỗ Thị Phương Thảo

Nhà xuất bản : Khon Kaen University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Khon Kaen, Thailand

Mô tả vật lý : xix, 243 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530

Chủ đề : 1. Dạy học ở trường cao đẳng và đại học. 2. Luận án -- Thái Lan. 3. Vật lý -- Dạy và học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25485
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25486 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top