loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Triết học Ấn Độ cổ đại - Nội dung, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử / Trịnh Thanh Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ, Phạm Lê Quang

Tác giả : Trịnh Thanh Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ, Phạm Lê Quang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [256] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 181.4

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Triết học Ấn Độ. 3. Triết học cổ đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25479
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25480 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top