loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng / Lương Khải Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Vân, Phan Huy Hồng

Tác giả : Lương Khải Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Vân, Phan Huy Hồng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : v, [274] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 346.5970823

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 3. Tín dụng ngân hàng -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 4. Vay vốn ngân hàng -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25476
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25477 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top