loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học in vitro của một số aporphine alkaloid từ cây Tơ xanh (Cassytha filiformis L.) / Bùi Thế Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Công Luận

Tác giả : Bùi Thế Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Công Luận

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, [151] tờ, [40] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.321

Chủ đề : 1. Alkaloids -- In vitro. 2. Alkaloids -- Quan hệ cấu trúc - hoạt tính. 3. Cây làm thuốc. 4. Cây tơ xanh -- -- In vitro. 5. Cây tơ xanh -- Quan hệ cấu trúc - hoạt tính. 6. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25470
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25471 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top