loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng triết học Paul Holbach trong tác phẩm "Hệ thống của tự nhiên" - Giá trị và ý nghĩa lịch sử / Đoàn Thị May ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch

Tác giả : Đoàn Thị May ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [250] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 146.3

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa duy vật. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhà triết học -- Pháp. 4. Triết học Pháp. 5. Triết học và tôn giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25464
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25465 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top