loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ứng dụng kỹ thuật đo thời gian sống positron và nhiễu xạ tia X nghiên cứu cấu trúc của Zeolite 4A và ZSM-5 / Lưu Anh Tuyên ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Chí Cương

Tác giả : Lưu Anh Tuyên ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Chí Cương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 146 tờ, [36] tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 549.68

Chủ đề : 1. Hủy Positron. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Positron. 4. Tia X -- Nhiễu xạ. 5. Xử lý chất thải phóng xạ. 6. Zeolite.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25461
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25462 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top