loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Triết học chính trị của John Locke với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Thanh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ, Trần Mai Ước

Tác giả : Nguyễn Thanh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ, Trần Mai Ước

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [256] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 320.101

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa xã hội -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhà chính trị -- Anh. 4. Nhà nước -- Triết học. 5. Nhà triết học -- Anh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25458
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25459 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top