loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử DdSe và CdSe-ZnS nhằm ứng dụng trong cảm biến sinh học / Võ Thị Ngọc Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Lâm Quang Vinh, Dương Ái Phương

Tác giả : Võ Thị Ngọc Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Lâm Quang Vinh, Dương Ái Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 161 tờ, [45] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 610.284

Chủ đề : 1. Cadmium selenide. 2. Cảm biến sinh học. 3. Chấm lượng tử. 4. Kỹ thuật protein. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25449
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25450 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top