loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tổng hợp hạt nano kim loại vàng có kiểm soát kích thước và hình dạng / Nguyễn Thị Nhật Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Phương Phong

Tác giả : Nguyễn Thị Nhật Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Phương Phong

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 187 tờ, [37] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 620.18922

Chủ đề : 1. Hạt nano. 2. Hạt nano kim loại. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Vàng. 5. Vật liệu cấu trúc nano.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25443
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25444 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top