loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu chế tạo tinh thể KDP pha tạp EDTA và Amaranth nhằm ứng dụng phát sóng hài bậc hai hiệu suất cao / Phan Trung Vĩnh ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Thành Đạt, Lê Thị Quỳnh Anh

Tác giả : Phan Trung Vĩnh ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Thành Đạt, Lê Thị Quỳnh Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 188 tờ, [39] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 548.5

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phát triển tinh thể. 3. Sóng hài (Sóng điện). 4. Tinh thể.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25440
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25441 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top