loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hiệu ứng giao thoa điện tử và thông tin cấu trúc phân tử trong phổ sóng điều hòa bậc cao / Lê Thị Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Tác giả : Lê Thị Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, [134] tờ : hình vẽ, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530.443

Chủ đề : 1. Cấu trúc phân tử. 2. Giao thoa điện tử. 3. Laser plasma. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Sóng hài (Sóng điện). 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25431
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25432 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top