loading

Sách, tuyển tập

Sài Gòn - có một thời như thế : ghi chép tản mạn 1954 - 1975 kỷ niệm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 320 năm (1698-2018) / Nguyễn Hữu Thái

Tác giả : Nguyễn Hữu Thái

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 363 tr. : tranh ảnh, chân dung ; 24 cm

ISBN : 9786045880364

Số phân loại : 959.779

Chủ đề : 1. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Lịch sử -- 1954-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2760/2019
(14455)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2761/2019
(14456)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top