loading

Sách, tuyển tập

Đường Cách mệnh / Nguyễn Ái Quốc

Tác giả : Nguyễn Ái Quốc

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 113 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045701331

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969.$tĐường cách mệnh. 2. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 3. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 2572/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 2573/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top