loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu vi mô mật độ mức toàn phần của các hạt nhân 60-63Ni, 160-163Dy và 170-172Yb sử dụng lời giải chính xác bài toán kết cặp kết hợp với mẫu đơn hạt độc lập tại nhiệt độ hữu hạn / Lê Thị Quỳnh Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Anh Tuấn Kiệt

Tác giả : Lê Thị Quỳnh Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Anh Tuấn Kiệt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, [113] tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 539.725

Chủ đề : 1. Hạt nhân (Vật lý hạt nhân). 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Mật độ năng lượng -- Toán học. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25437
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25438 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top