loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển nhà ở đô thị tại tỉnh Bình Dương / Nguyễn Khánh Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Tấn Phát

Tác giả : Nguyễn Khánh Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Tấn Phát

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xv, [248] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 363.580959774

Chủ đề : 1. Chính sách nhà ở -- Việt Nam -- Bình Dương. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhà ở -- Việt Nam -- Bình Dương. 4. Phát triển nhà ở -- Việt Nam -- Bình Dương.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25428
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25429 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top