loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Dân số và những tác động đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang / Huỳnh Phẩm Dũng Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Hồng, Đàm Nguyễn Thùy Dương

Tác giả : Huỳnh Phẩm Dũng Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Hồng, Đàm Nguyễn Thùy Dương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 163 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 304.60959783

Chủ đề : 1. Dân số -- Điều kiện kinh tế -- Việt Nam -- Tiền Giang. 2. Dân số -- Điều kiện xã hội -- Việt Nam -- Tiền Giang. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25434
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25435 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top