loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hạn chế tình trạng đô la hóa tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Tuyền

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Tuyền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : lxix, [179] tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.49597

Chủ đề : 1. Đô la hóa -- Việt Nam. 2. Đô la Mỹ. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25425
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25426 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top