loading

Sách, tuyển tập

Buộc người câm nói được

Nhà xuất bản : Nxb. Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : 60 tr. : hình vẽ ; 19 cm

Số phân loại : 895.9223

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1170/2019
(N 141)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1171/2019
(N 142)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top