loading

Sách, tuyển tập

Em Ớt Chuông sắc màu / Lời: BaoYu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Nguyễn Thanh Vân

Tác giả : Lời: BaoYu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Nguyễn Thanh Vân

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 47 tr. : hình vẽ màu ; 22 cm

ISBN : 9786042119702

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Văn học thiếu nhi. 2. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4467/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4468/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4469/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 922/2019
(M 772)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 923/2019
(M 773)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top