loading

Sách, tuyển tập

Ngày xưa của con : [thơ]

Nhà xuất bản : Hội nhà văn : Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 91 tr. : hình vẽ màu ; 21 cm

Số phân loại : 895.92214

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3423/2018
(M11-01)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3424/2018
(M11-02)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top