loading

Sách, tuyển tập

Kiên nhẫn và yêu thương : làm sao để yêu thương vô điều kiện, dù đứa con mà tạo hóa ban cho bạn có như thế nào đi nữa... : câu chuyện xúc động về người cha và người con tự kỷ / Yvon Roy ; Nguyên Thảo biên dịch ; Lê Minh Khôi hiệu đính

Tác giả : Yvon Roy ; Nguyên Thảo biên dịch ; Lê Minh Khôi hiệu đính

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 159 tr. : hình vẽ ; 26 cm

ISBN : 9786045875766

Số phân loại : 649.154

Chủ đề : 1. Cha và con. 2. Nuôi dạy con. 3. Tự kỷ ở trẻ em.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 1980/2018
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1981/2018
(I07-PH40)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6342/2021
(11028/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6343/2021
(11028/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top