loading

Sách, tuyển tập

Hai vạn dặm dưới đáy biển = 20.000 leagues under the sea

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 143 tr. : hình vẽ màu ; 24 cm

Số phân loại : 843

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 27348
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 27349
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 28675
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top