loading

Sách, tuyển tập

Thương

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 200 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 26038
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 26039
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top